Työsuojelutalo on vuonna 2017 perustettu työsuojelun- ja työhyvinvoinnin koulutus- ja konsultointiyritys. Haluamme tarjota käytännönläheistä työturvallisuus- ja työhyvinvointikoulutusta, jonka esimerkit liittyvät käytännön työelämään. Kouluttajamme ovat kokeneita työsuojelu- ja työhyvinvointialan ammattilaisia ja toimineet useita vuosia mm. työsuojeluvaltuutettuina ja työsuojelupäälliköinä sekä kouluttajina. Koulutamme pieniä, korkeintaan 10 hengen ryhmiä, mikä mahdollistaa keskustelun ja verkostoitumisen sekä tehokkaan oppimisen.

Tarjoamme lisäksi konsultointipalveluja yritysten työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja HR- palveluiden kehittämiseen. Teemme työturvallisuusauditointeja, joilla saadaan selkeä kokonaiskuvan yrityksen työturvallisuuden tasosta ja suosituksia turvallisuusasioiden parantamiseen. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa työyhteisön ristiriitatilanteissa ja sisäilma-asioissa.