Esimiehen työsuojelupakki

Esimiehen työsuojelupakki on koulutuspäivä erityisesti uudelle esimiehelle. Koulutuspäivässä käydään läpi työsuojeluasioita esimiestyön näkökulmasta, aloittaen työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä.  Käymme läpi eri toimijoiden roolit työpaikan työsuojelussa keskittyen erityisesti esimiehen ja työnantajan työsuojeluvastuisiin ja – tehtäviin. Selvitämme työterveyshuollon esimiehen roolia työntekijän työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa,  sekä esimiehen velvoitteita ja ratkaisukeinoja työpaikan ristiriita- tai kiusaamistilanteissa. Koulutuspäivän aikana esimies saa kokonaiskuvan omasta roolistaan työpaikalla työsuojelun avainhenkilönä.

Sisältö:

 • Mitä työsuojelu on?
 • Ts- keskeinen lainsäädäntö
 • Esimiehen rooli ja vastuut työsuojelussa
 • Riskien ja vaarojen arviointi
 • Työterveyshuoltoyhteistyö
 • Työturvallisuuden johtaminen
  •  Pelastussuunnitelma ja varautuminen poikkeamiin
  • Tapaturmien ehkäisy
  • Onnettomuustilanteet työpaikalla
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Varhainen tuki
  • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu- esimiehen rooli
  • Työhyvinvoinnin mittaaminen

 

Koulutuksen hinta on 380 € + alv.

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin, aamiaisen, lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittaudu klikkaamalla koulutuksen päivämäärää.

Koulutusajankohdat ja –paikkakunnat:

Tulevia koulutuksia ei ole tällä hetkellä ilmoitettu.