Työsuojelutalo

Mitä on työsuojelu?

Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä joilla pyritään estämään, torjumaan tai vähentämään työn aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle tai työkyvylle. Näitä toimenpiteitä tehdään paljon vapaaehtoisesti ja omasta kehitämisen ja parantamisen halusta, mutta paljon on myös lainsäädännön pakottamia asioita, joiden toteutumista viranomainen tarkastuksillaan valvoo.

Lainsäädännöstä tulee määräyksiä työpaikan vaarojen arvioinnista, työsuojelutoimijoiden nimeäisestä ja heidän tehtävistään, yhteistoiminnasta jne. Mikäli olet uusi työsuojelutoimija, joko työnantajan tai esimiehen asemassa tai henkillöstön edustajana, niin tarjoamme Sinulle arjen työn tekemistä palvelevaa työsuojelukoulutusta.

Miksi koulutukseen?

Koko yritys hyötyy siitä, että kaikki työsuojelutoimijat tuntevat lait ja määräykset sekä osaavat ja hallitsevat keinoja  työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Laki määrää työnantajia kuluttamaan vain työsuojeluvaltuutetut, mutta yhtä tärkeää se on myös työsuojelupäälliköille sekä erityisesti esimiestyötä tekeville, jotka kuitenkin käytännössä ovat vastuussa työpaikan työsuojelusta.

Yleiset työsuojelukoulutuksemme ovat tiiviitä yhden päivän paketteja, joissa on aina tilaa myös keskustelulle ja arjen haasteiden pohtimiselle. Uskomme siihen, että koulutuksesta on hyötyä vain jos kurssilainen  voi itse osallistua ja keskustella työn haasteista ja ratkaisuista. Oppia ja osaamista emme voi ämpärillä kenellekään kaataa, tarvitaan myös omaa mielenkiintoa asiaan.

Miksi työsuojeluvaltuutettu kannattaa kouluttaa (paitsi siitä syystä, että laki niin määrää)? Katso video tästä linkistä .